Onze Setter meisjes

Ierse Setter

Trawricka Pearl "Emma"

Geboortedatum: 31/10/2016

L.O.S.H. 1187726

Kleur: Mahonie

Fokker: Mc Kimm Pierre Frances

Eigenaar: Kuppers Ann

Engelse Setter

Double Duty's Mardi "Fenne"

Geboortedatum: 19/06/2016

L.O.S.H. 9170052

Kleur: Orange Belton

Fokker: J.T.M. Vogels

Egenaar: Kuppers Ann

Engelse Setter

Sweetie Pie Of Stars in Heaven

"Milou"

Geboortedatum: 25/02/2019

L.O.S.H. 1285236

Kleur: Tricolor

Fokker: Ann Kuppers

Eigenaar: Ann Kuppers